besnijdenis kliniek VATAN

Informatie over de slaap SEDATIE

Inleiding 

Het slaap SEDATIE middel kan worden toegediend via een neusspray.

Binnen 15 tot 45 minuten na toediening treedt er een natuurlijke slaap in. Door de selectieve werking, van het medicijn, met name op de slaap is het een veilig middel die toegepast wordt bij kortdurende ingrepen en procedures. 

Tijdens de slaap vindt er bewaking plaats met een monitor. Er worden plakkertjes op de huid geplakt en/of om een vinger. De zuurstof gehalte en de ademhaling worden in de gaten gehouden evenals de hartslag. Tijdens de procedure is er altijd een ervaren kinderarts aanwezig.

 

Natuurlijke slaap

Omdat het een natuurlijke slaap situatie veroorzaakt is het van belang dat de omgeving daar ook rekening mee houdt. Dit betekend geen onnodige lawaai en een schemerige omgeving. Dan zijn de resultaten het best.

Indien nodig is de patiënt wekbaar. Net als bij het vroegtijdig ontwaken uit slaap is dit onprettig. Beste is om de patiënt uit te laten slapen en rustig te blijven.

 

Vooraf

Kinderen die sedatie ondergaan mogen in de 3 uur voorafgaande hieraan een lichte maaltijd krijgen. 

 

Wanneer niet 

Leeftijd < 6 maanden 

Ernstige ziektes met hart/longen 

Aangeboren hartafwijkingen

Hartritme problemen

Bekende lage bloeddruk

Hersen afwijkingen, acuut

Recente Hoofd trauma 

 

Manier van toedienen 

Het slaap SEDATIE medicijn wordt bij voorkeur via de neus toegediend met een neusspray. Tijdens de toediening dient het kind op de rug te liggen of te zitten met het hoofd achterover. 

Medicijnen die via het neusslijmvlies worden toegediend zijn bijna net zo snel in de bloedbaan als via een infuus. 15 minuten na de 1e toediening wordt de situatie beoordeeld en eventueel een 2e dosis toegediend.

 

Wanneer naar huis

Zodra de patiënt wekbaar is mag die naar huis. Advies is wel om tot volledig wakker worden de patiënt niet alleen te laten. Dit geldt voor de eerste 8 uur.

 

Kosten:

De extra bijkomende kosten voor slaap SEDATIE zijn 150 euro voor kinderen < 16 jaar. Daarboven 200 euro.