besnijdenis kliniek VATAN

Wat & Hoe & Kosten

Wat

Een besnijdenis van een jongen of volwassen man is het verwijderen van de voorhuid van de penis.

Dit is een vrij eenvoudige operatie die poliklinisch kan worden uitgevoerd.

Hoe

Een besnijdenis is niet zomaar een handeling die door iedereen en op elke locatie gedaan kan worden. Een besnijdenis is een medische ingreep die, door professionals, met uiterste zorg en deskundigheid onder steriele omstandigheden moet plaatsvinden. 

Pijnstilling

De besnijdenissen worden alleen verricht onder de voorwaarde dat er sprake is van absolute pijnstilling.  Hiervoor krijgen de kinderen lokaal, onder de huid, met enkele prikjes een verdovende vloeistof toegediend. Voor de prik krijgen kinderen nog een verdovende zalf zodat ze de prik niet of zo min mogelijk voelen.  Pas als na testen blijkt dat de voorhuid EN het eikeltje volledig verdoofd zijn wordt begonnen met de ingreep.

Jonge kinderen krijgen SUCROSE via de mond voor de verdovingsprik. Dit is suikerwater wat bewezen pijnstillend werkt, hierdoor voelen ze de prik niet of veel minder. Oudere kinderen krijgen een roesje met een neusspray waardoor ze slaperig worden en zo min mogelijk meemaken van de ingreep.

Voor kinderen ouder dan 2 jaar en volwassenen is het ook mogelijk om de besnijdenis met behulp van Lachgas te doen. Hiermee zijn kinderen en volwassenen op een zeer veilige wijze rustig, angst en pijnvrij. Zie ook de link: Lachgas sedatie.

Ook is het mogelijk om te kiezen voor een vorm van slaap sedatie waarbij sprake is van diepe slaap. Zie ook slaap sedatie.

Steriliteit en hygiëne

Bij de VATAN besnijdeniskliniek wordt gewerkt volgens strenge kwaliteitsnormen. Ieder kind wordt geholpen met een nieuw set steriel instrumentarium die na gebruik worden weggegooid. Dus vind er nooit hergebruik plaats, ook niet van klemmetjes, scharen etc.

In onze klinieken:

 • Worden de besnijdenissen uitsluitend uitgevoerd door ervaren artsen die in Nederland zijn opgeleid en geregistreerd.
 • Wordt een zeer hoge kwaliteitsnorm gehanteerd om complicaties tijdens en na de besnijdenis te voorkomen.
 • Wordt de besnijdenis verricht onder lokale verdoving uitsluitend met steriele instrumenten.
 • Wordt voor besnijdenissen bij jongens en mannen zowel de Klassieke als de zgn. Klem-methode gehanteerd.
 • Kan elke jongen of volwassen man terecht voor een besnijdenis om medische, religieuze, culturele, hygiënische, seksuele en esthetische redenen.
 • Zijn er geen wachttijden voor een besnijdenis. de besnijdenissen worden in het weekend en nacontrole's een week later uitgevoerd (tijdens schoolvakanties kan hiervan worden afgeweken).
 • Mogen de ouders en andere familieleden aanwezig zijn bij de besnijdenis waarbij ook foto's en films gemaakt mogen worden. Wel een maximum van 4 personen.
 • Kunt u bij eventuele complicatie na een besnijdenis, de eerste twee dagen 24 uur per dag terecht bij de arts. Daarna kunt u 7 dagen per week van 9-17 uur bij ons terecht via het centrale nummer 

                                 Voor alle locaties 020-262 35 36 van 9-17 uur

De kosten voor een normale besnijdenis:

 • Kind 280 euro tot 1 april, vanaf 1 april zijn wij genoodzaakt de prijs te verhogen tot 290 euro en volwassenen 450 euro (>16 jaar)

Bij een MEDISCHE INDICATIE

 • Zijn de kosten 380 euro tot 16 jaar en 600 euro voor 16 jaar en ouder

LACHGAS: 50 euro extra (niet op alle lokaties mogelijk)

Slaap SEDATIE: < 16 jaar 150 euro extra, > 16 jaar 200 euro ( alleen op enkele data mogelijk)

Mocht de ingreep, na onderzoek van de arts, om medische redenen niet door kunnen gaan, worden er 50 euro consult kosten berekend. Indien op een later tijdstip de besnijdenis kan plaatsvinden wordt dit bedrag verrekend.

 • De kosten (280 euro) voor de besnijdenis worden, afhankelijk van uw polis, bij de meeste zorgverzekeringen tot 250 euro vergoed.
 • VATAN Besnijdeniskliniek heeft een overeenkomst voor 2015  en 2016 met o.a. AGIS-ACHMEA- Zilveren Kruis voor het aanvullend pakket. Afhankelijk van de polis krijgen zij tot 250 euro vergoed via hun verzekeraar. Beste is om dit vooraf met uw verzekering uit te zoeken.
 • - Beter af plus polis 3 en 4 sterren van ACHMEA - Comfort polis AGIS - Comfort plus polis AGIS - Extra, royal en excellent van AVERO - Principe plus polis ACHMEA - Zorg actief polis 3 en 4 sterren ACHMEA
 • Klik hieronder voor een overzicht van alle verzekeringen en de vergoeding voor besnijdenissen: 
 • Zorgkiezer.nl of hier Zorgwijzer.nl

Medicatie en kosten

 • De gebruikte medicatie wordt geleverd door Regio Apotheek Amsterdam en Zuider apotheek. De kosten hiervoor worden direct bij uw verzekering ingediend.
 • Apothekers: Nilufar Pashaee en Omid Mehrani. Namens Regio Apotheek Amsterdam T: 020 – 695 44 01

Mogelijke complicaties

Een besnijdenis is een kleine medische ingreep en zoals bij elke medische ingreep kunnen zich complicaties voordoen. Hieronder volgen de meest voorkomende complicaties met een uitleg wat te doen.

 • Nabloeding: Indien er na de besnijdenis sprake is van bloedverlies, moet u contact opnemen met de dienstdoende arts. Een beetje bloedverlies (enkele druppels), wat vanzelf stopt is normaal.
 • Zwelling: De penis is vaak de eerste twee dagen na de ingreep wat gezwollen door de verdovingsvloeistof en de ingreep. Dit is normaal en gaat vanzelf over.
 • Moeite met plassen: Als er sprake is van niet kunnen plassen, moet u contact opnemen met de dienstdoende arts voor overleg.
 • Infectie: Indien de penis na enkele dagen rood, gezwollen en pijnlijk wordt en uw kind krijgt koorts kan dit op een infectie duiden. In dit geval contact opnemen met dienstdoende arts.

In de brief met instructies, die u krijgt na de besnijdenis, staat ook een telefoonnummer van de dienstdoende arts die u kunt bellen bij eventuele complicaties de eerste 48 uur, daarnaast kunt u altijd het centrale nummer bellen.      

 


VATAN is een door de ministerie van VWS erkende zorginstelling en levert Medisch Specialistische Zorg. AGB nr:  22-220405.

Bij VATAN besnijdensikliniek werken uitsluitend medische specialisten met ruime ervaring in het doen van besnijdenissen bij jongens en mannen.