besnijdenis kliniek VATAN

INFORMATIE OVER DE DIEPE SEDATIE

Inleiding

Bij diepe SEDATIE wordt er een geneesmiddel toegediend via de neus met een spray en zonodig via een infuus.

Na toedieneing via de neus wordt er 30 minuten gewacht alvorens een eventueel infuus in te brengen. Binnen enkele minuten na toedienen via het infuus is de patient gesedeerd er is er geen contact meer mogelijk. Het geneesmiddel wat gebruikt wordt geeft een sterke pijnstillig en zorgt ervoor dat niks bewust wordt meegemaakt. Door de selectieve werking van het medicijn is het een veilig middel die toegepast wordt bij kortdurende pijnlijke ingrepen en procedures. De eigen ademhaling en hartfunctie blijft intact.

Tijdens de sedatie vindt er bewaking plaats. Het zuurstof gehalte en de ademhaling worden in de gaten gehouden evenals de hartslag.

Er wordt altijd ook lokaal verdoofd.

We beginnen pas met de besnijdenis als er sprake is van diepe sedatie en er geen pijn wordt gevoeld. Het kan soms zijn dat patient met de ogen open ligt. Er kunnen ook onwillekeurige bewegingen van ledematen optreden. Dit is niet erg. Na de ingreep moet men eerst goed wekbaar zijn en beslist de arts wanneer men naar huis kan.

Bij een kind met een ontwikkelingsachterstand / gedragsstoornis / traumatiche ervaringen eerder kan het soms langer duren voor de hele procedure is afgehandeld.


Diepe sedatie

Diepe sedatie werkt het beste als er een rustige omgeving is. Daarom is het van belang dat de omgeving daar ook rekening mee houdt. Dit betekend geen onnodige lawaai en een schemerige omgeving. Dan zijn de resultaten het best.

Beste is om de patiënt, na de ingreep, uit te laten slapen en rustig te blijven.


Vooraf

Kinderen die sedatie ondergaan mogen in de 2 uur voorafgaande hieraan alleen helder vloeibaar vocht krijgen. Een lichte maaltijd mag tot 6 uur voor de sedatie. Zorg ervoor dat uw kind vooraf goed uitgeplast heeft.


Wanneer niet

Leeftijd < 6 maanden

Bekende psychose

Ernstige ziektes met hart/longen

Hersen afwijkingen, acuut

Recente Hoofd trauma

Verhoogde druk id hersenen

Spierziekten

Epilepsie

Luchtweginfectie (actief)


Manier van toedienen

Het medicijn wordt toegediend via een infuus. Voordat deze wordt ingebracht wordt er lokaal een verdovende zalf opgebracht. Na minimaal 30 minuten wordt het infuus ingebracht en aansluitend het medicijn toegediend. Tijdens de toediening dient men op de rug te liggen.

Na toediening werkt het medicijn binnen enkele minuten.


Wanneer naar huis

De arts beslist wanneer de patient naar huis mag. Zodra de patiënt wekbaar/reageert op prikkels is mag die naar huis. Advies is wel om tot volledig wakker worden de patiënt niet alleen te laten. Dit geldt voor de eerste 8 uur.

Vervoermiddel mag geen openbaar vervoer zijn.


Kosten:

De extra bijkomende kosten voor diepe SEDATIE via een infuus zijn 200 euro