besnijdenis kliniek VATAN

Lachgas

Lachgassedatie 

Vatan Besnijdenis Kliniek beschikt over een apparaat, waarmee een mengsel van zuurstof en lachgas via een masker door de patiënt kan worden ingeademd. Het inademen van zo een mengsel van zuurstof en lachgas heeft een geruststellende en kalmerende (sederende) werking. 

Het wordt daarom inhalatiesedatie of lachgassedatie genoemd. Dit wordt alleen toegepast vanaf een leeftijd van 2 jaar. Lachgassedatie is een veilige methode, waarbij de patiënt steeds bij bewustzijn blijft.

De behandelmethode is vooral geschikt voor angstige kinderen die goed aanspreekbaar zijn, maar de behandelsituatie niet goed aankunnen of angstig reageren op nieuwe situaties.

Voor volwassenen bij wie de behandeling (tijdelijk) een te grote belasting vormt, kan behandeling met lachgas een extra steuntje zijn om hun angst beter aan te kunnen. Ten slotte kunnen zowel lichamelijk als verstandelijk beperkte patiënten in sommige situaties veel baat hebben bij behandeling met behulp van lachgassedatie.


De behandeling met lachgassedatie

Voordat de ingreep begint zal eerst het plan voor deze behandeling met u worden besproken. De gezondheid en eventueel medicijngebruik zullen uitvoerig aan bod komen, net als de uit te voeren behandeling en de te verwachten effecten van de lachgassedatie.
Voorafgaand aan de behandeling met lachgas adviseren we niet te veel te eten. Patient hoeft niet nuchter te zijn. Een licht ontbijt of een lichte lunch wordt aangeraden.

De behandeling begint met het passen van een masker, waarmee het mengsel van zuurstof en lachgas wordt toegediend. Het masker is door middel van twee slangen verbonden met een speciaal voor deze behandeling ontworpen mengapparaat. Er wordt ook gezorgd voor goede afzuiging van de uitgeademde lucht. 

Met behulp van het mengapparaat kunnen de zuurstof en het lachgas in elke gewenste verhouding gemengd worden. De maximale hoeveelheid lachgas in het mengsel is 50% en de zuurstof is dus minimaal 50%. In de lucht die we dagelijks inademen zit 21% zuurstof. De verhouding tussen lachgas en zuurstof, maar ook de totale hoeveelheid van het mengsel, kan gemakkelijk op de individuele behoefte van de patiënt worden afgestemd.

De introductie begint met zuivere (100%) zuurstof. Vervolgens wordt stapje voor stapje het lachgas toegevoegd, tot het moment dat patiënt zich prettig en ontspannen voelt. Bij deze optimale concentratie vindt de behandeling plaats. De behandeling verloopt verder op normale wijze. Dit betekent dat een plaatselijke verdoving in de meeste gevallen ook gewoon nodig blijft. De patiënt is echter meer ontspannen en de pijndrempel is verhoogd zodat de prik minder gevoeld wordt.

Hoewel na het inademen van lachgas het eerste gevoel wat onwennig en vreemd kan zijn, zal dit in de meeste gevallen na een paar minuten veranderen in een aangenaam, warm, ontspannen en/of zweverig gevoel; een prettig, loom en een beetje afwezig gevoel.

Lachgas die op deze wijze gebruikt wordt (lage concentraties en behandelingen van niet langer dan een uur) is ongevaarlijk voor de gezondheid.

RELIVOPAN®

Bij de lachgas sedatie wordt gebruik gemaakt van het gasmengsel Relivopan. Voor aanvullende informatie klik hier voor de website van de fabrikant Linde healthcare. 

Link naar BNR radio interview met dokter Genco: Radiofragment 

Om een indruk te krijgen, met illustraties, gan naar de site van OLVG ziekenhuis in Amsterdam: klik hier


Na afloop van de behandeling

De lachgassedatie wordt afgesloten met het gedurende vijf minuten inademen van zuivere zuurstof. Een groot voordeel van lachgassedatie is dat, wanneer het inademen van het lachgas wordt gestopt, de werking na drie tot vijf minuten zuurstof is afgelopen en dat er in vrijwel alle gevallen geen na-effecten merkbaar zijn.

Bij volwassenen wordt, om absoluut zeker te zijn, geadviseerd om het eerste half uur nog niet aan het verkeer deel te nemen.


Voor de lachgassedatie wordt € 50,00 (naast de reguliere behandelingskosten) in rekening gebracht.

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u die met uw behandelende arts, op de dag van de ingreep, bespreken. U kunt natuurlijk ook bellen met ons centrale nummer: 

020-262 35 36