besnijdenis kliniek VATAN

Informatie over de slaap SEDATIE

Inleiding


Het slaap SEDATIE middel kan worden toegediend via een neusspray.

Binnen 30 tot 90 minuten na toediening treedt er een natuurlijke slaap in. Door de selectieve werking, van het medicijn, met name op de slaap is het een veilig middel die toegepast wordt bij kortdurende ingrepen en procedures.

Tijdens de slaap vindt er bewaking plaats. De zuurstof gehalte en de ademhaling worden in de gaten gehouden evenals de hartslag. Tijdens de procedure is er altijd een kinderarts aanwezig.

Er wordt altijd ook lokaal verdoofd.

We beginnen pas met de besnijdenis als er sprake is van diepe slaap en er geen pijn wordt gevoeld. Na de ingreep kan men, na enkele controles, slapend naar huis.

Bij een kind met een ontwikkelingsachterstand / gedragsstoornis / trauma eerder kan het soms langer duren voor ze slapen.


Natuurlijke slaap

Omdat het een natuurlijke slaap situatie veroorzaakt is het van belang dat de omgeving daar ook rekening mee houdt. Dit betekend geen onnodige lawaai en een schemerige omgeving. Dan zijn de resultaten het best.

Indien nodig is de patiënt wekbaar. Net als bij het vroegtijdig ontwaken uit slaap is dit onprettig. Beste is om de patiënt uit te laten slapen en rustig te blijven.


Vooraf

Kinderen die sedatie ondergaan mogen in de 2 uur voorafgaande hieraan alleen helder vloeibaar vocht krijgen. Dus tot 2 uur voor de ingreep mag een lichte maaltijd. Zorg ervoor dat uw kind vooraf goed uitgeplast heeft.

Wanneer niet

Leeftijd < 6 maanden

Ernstige ziektes met hart/longen

Aangeboren hartafwijkingen

Hartritme problemen, dan eerst een hartfilmpje

Bekende lage bloeddruk

Hersen afwijkingen, acuut

Recente Hoofd trauma


Manier van toedienen

Het slaap SEDATIE medicijn wordt bij voorkeur via de neus toegediend met een neusspray. Tijdens de toediening dient het kind op de rug te liggen of te zitten met het hoofd achterover.

Medicijnen die via het neusslijmvlies worden toegediend zijn bijna net zo snel in de bloedbaan als via een infuus. 20 minuten na de 1e toediening wordt de situatie beoordeeld en eventueel een 2e dosis toegediend. Indien na 60 min nog geen adequate sedatie is bereikt, wordt er een infuus ingebracht voor toediening.


Wanneer naar huis

Zodra de patiënt wekbaar is mag die naar huis. Advies is wel om tot volledig wakker worden de patiënt niet alleen te laten. Dit geldt voor de eerste 8 uur.

Vervoermiddel mag geen openbaar vervoer zijn.


Kosten:

De extra bijkomende kosten voor slaap SEDATIE zijn 200 euro