Klachten procedure

Vatan Kliniek vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u, tijdens uw bezoek, zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Bent u ontevreden? Laat het ons weten, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw klacht naar voren kunt brengen.


Klacht direct bespreken
Klachtenbemiddelaar van VATAN
Onafhankelijke klachtencommissie


Klacht direct bespreken

De snelste manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is natuurlijk deze te bespreken met de betreffende zorgverlener. U kunt uw klacht ook bespreken met de leidinggevende van de betreffende medewerker. Samen overlegt u dan hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo'n gesprek verdere onduidelijkheden. Wenst u geen gebruik te maken van deze mogelijkheid, of u bent niet tevreden met de uitkomst van het gesprek, dan kunt u uw klacht bespreken met de klachtenbemiddelaar van VATAN.


Klachtenbemiddelaar van VATAN

De klachtenbemiddelaar geeft u ondersteuning, informatie en advies over de mogelijkheden waarop uw klacht behandeld kan worden. Zo kunt u bijvoorbeeld uw klacht ter kennisgeving melden bij de klachtenbemiddelaar. Zij zal uw klacht vervolgens onder de aandacht brengen van de betrokkene(n).

Als u een reactie van de betrokkene(n) op uw klacht wenst en/of streeft naar een oplossing dan kunt u de klachtenbemiddelaar vragen om bemiddeling. De bemiddelaar kan een gesprek tussen u en de betrokkene(n) regelen. De klachtenbemiddelaar is hier desgewenst bij aanwezig als onpartijdig gespreksleider.

Een andere mogelijkheid is dat de klachtenbemiddelaar de betrokkene(n) op de hoogte stelt van uw klacht en vraagt om een reactie. Zij zal u vervolgens van het resultaat op de hoogte brengen. U bepaalt zelf wat voor u de beste manier van bemiddeling is.

Bereikbaarheid

De klachtenbemiddelaar is bereikbaar op 020 - 262 35 36. U kunt een afspraak maken voor een gesprek of u kunt uw klacht schriftelijk indienen.

Het adres is:

Vatan Kliniek

t.a.v. Directie

Bijlmerdreef 1169

1103 TT Amsterdam

Wij hopen dat uw klacht wordt opgelost na het bespreken ervan met de betrokkenen of na bemiddeling van de klachtenbemiddelaar. Als dit niet zo is of als u over uw klacht een uitspraak wenst, kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie.


Onafhankelijke Klachtenprocedure

Vatan Kliniek kliniek is aangesloten bij een onafhankelijke klachten commissie voor de zorg en voldoet aan de nieuwste wetgeving.

Mocht u er ondanks bovenstaande er niet uitkomen een een klacht willen indienen dan kunt u dat doen bij


Inschrijfbewijs en ID nummer: 2020 Inschrijfbewijs Vatan Kliniek.pdf

Download hier Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg Wkkgz.pdf

Lees hier de handleiding Informatie voor klagers

Klachtenreglement Klachtenreglement KPZ Wkkgz 2019.pdf

Geschillenreglement Geschillenreglement KPZ 2019.pdf

Algemene voorwaarden KPZ Alg Voorwaarden KPZ 2019.pdf