passantentarieven Dot/DBC

DBC Zorgproductcode: 149899017

DBC Declaratiecode : 17C912
Poortspecialismecode : 0306 - Medisch specialisten, urologie
Omschrijving zorgproduct : Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Kostenbedrag: 280,00-290,00-380,00-600,00-450,00