Klachtenprocedure

Vatan Kliniek vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u, tijdens uw bezoek, zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden.

Hoe behandelen wij uw klacht

Vatan Kliniek vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven wij ernaar om u, tijdens uw bezoek, zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat er dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Bent u ontevreden? Laat het ons weten, dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u uw klacht naar voren kunt brengen.

Klacht direct bespreken
Klachtenbemiddelaar van Vatan
Onafhankelijke geschillencommissie

Klacht direct bespreken
De snelste manier om de oorzaak van uw klacht weg te nemen is natuurlijk deze te bespreken met de betreffende zorgverlener. U kunt uw klacht ook bespreken met de leidinggevende van de betreffende medewerker. Samen overlegt u dan hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden. Wenst u geen gebruik te maken van deze mogelijkheid, of u bent niet tevreden met de uitkomst van het gesprek, dan kunt u uw klacht bespreken met de klachtenbemiddelaar van VATAN.

Klachtenbemiddelaar van VATAN
De klachtenbemiddelaar geeft u ondersteuning, informatie en advies over de mogelijkheden waarop uw klacht behandeld kan worden. Zo kunt u bijvoorbeeld uw klacht ter kennisgeving melden bij de klachtenbemiddelaar. Zij zal uw klacht vervolgens onder de aandacht brengen van de betrokkene(n).

Als u een reactie van de betrokkene(n) op uw klacht wenst en/of streeft naar een oplossing dan kunt u de klachtenbemiddelaar vragen om bemiddeling. De bemiddelaar kan een gesprek tussen u en de betrokkene(n) regelen. De klachtenbemiddelaar is hier desgewenst bij aanwezig als onpartijdig gespreksleider.

Een andere mogelijkheid is dat de klachtenbemiddelaar de betrokkene(n) op de hoogte stelt van uw klacht en vraagt om een reactie. Zij zal u vervolgens van het resultaat op de hoogte brengen. U bepaalt zelf wat voor u de beste manier van bemiddeling is.

Bereikbaarheid
De klachtenbemiddelaar is bereikbaar op 020 – 262 35 36. U kunt een afspraak maken voor een gesprek of u kunt uw klacht schriftelijk indienen.

Het adres is:

Vatan Kliniek
t.a.v. Directie
Bijlmerdreef 1169
1103 TT Amsterdam

Wij hopen dat uw klacht wordt opgelost na het bespreken ervan met de betrokkenen of na bemiddeling van de klachtenbemiddelaar. Als dit niet zo is of als u over uw klacht een uitspraak wenst, kunt u zich richten tot de onafhankelijke geschillencommissie voor een bindende uitspraak.

Onafhankelijke klachtenprocedure
Vatan Kliniek kliniek is aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie voor de zorg en voldoet hiermee aan de wetgeving.

Mocht u er ondanks bovenstaande er niet uitkomen een uw geschil willen voorleggen, dan kunt u dat doen bij Klachtenportaal Zorg.

Email ons

info@vatankliniek.nl

Bel ons

020 262 35 36

Onze whatsapp

+31 (0)6 275 77 490